Klej uniwersalny Metal Glu Tornado to wysokowytrzymały, dwuskładnikowy klej epoksydowy umieszczony w dwóch dozownikach metale, ceramikę, beton, drewno, styropian, granit, marmur, twardą gumę, tworzywa sztuczne (bez polietylenu PE,PP i teflonu)


Proporcje

Przed położeniem kleju należy wycisnąć na plastykową płytkę z dozownika A (baza) i z dozownika B (reaktor) jednakowe ilości substancji, po 50 % każdego składnika, dokładnie rozmieszać dołączoną szpatułką drewnianą.

Docisk złącza.

W ciągu pierwszej godziny po nałożeniu kleju i sklejeniu tj. w czasie wstępnej polimeryzacji spoiny korzystnie jest wytworzenie docisku wstępnego w miejscu sklejenia przez obciążenie złącza niewielkim ciężarem (grubszą książką) lub ściągnięcie sklejanego detalu sznurkiem lub gumką ( a nawet taśmą klejącą) wytwarzającą docisk.


Zestaw reperacyjny.

Do preparatu dołączono, poza płytką plastikową i drewnianymi szpatułkami, zestaw reperacyjny, który może być dodatkowo użyty przy naprawie pęknięć materiału lub przecieków rurociągów, składający się z kawałka siatki metalowej oraz płótna szklanego do wzmacniania klejonych detali. Reperacja polega na posmarowaniu powierzchni uszczelnianej lub wzmacnianej pierwszą warstwą kleju, wciśnięciu w nałożony klej siatki lub płótna szklanego i nałożenie drugiej warstwy kleju. Wzmocni to wyraźnie konstrukcję spoiny klejowej przez uformowanie swoistego „rusztowania” w miejscu klejenia.


Przygotowanie powierzchni.

Dokładnie odtłuścić rozpuszczalnikiem powierzchnie klejone a także korzystnie jest, by zszorstkować je pilnikiem, papierem ściernym. Po bardzo dokładnym rozmieszaniu klej nakładać na oczyszczone, odtłuszczone powierzchnie od razu i nie dłużej niż w ciągu 20 minut od chwili zmieszania. Dojrzewa na tzw. suchy dotyk w ciągu godziny. 40 procent wytrzymałości osiąga po 2 – 3 godzinach, pełną wytrzymałość po 12 godzinach w temp. 18º C. W niższej temp. proces przebiega wolniej. Poniżej 12ºC proces utwardzania nie zachodzi.

Uwaga – Nie pomieszać zaślepek.

Każdy z dwu dozowników oznaczonych kolorem jest wyposażony w zaślepkę podobnego koloru. Jest ważnym, aby danej zaślepki nie założyć na dozownik z oznakowanym innym kolorem, gdyż może to doprowadzić do procesu wstępnego utwardzenia wypływu składnika z dozownika kleju i w efekcie zniszczenia preparatu.


Niektóre zastosowania konstrukcyjne i naprawcze.

1. Usuwanie nieszczelności wymienników ciepła, przewodów wodnych, centralnego ogrzewania, zbiorników paliwa i oleju, łatanie poszycia poliestrowego jachtów i zbiorników itp.
2. Reperacja pęknięć w detalach metalowych.
Wzmacnianie skorodowanych elementów i blach przez nakładanie kilku warstw bandaży tkaninowych, z płótna szklanego lub siatek metalowych z warstwą kleju. 3. Blokowanie przed odkręceniem się lub wysunięciem elementów złącznych przy pomocy warstwy kleju.
4. Mocowanie klejem wałków w otworach, śrub w elementach nagwintowanych oraz mocowanie poszczególnych elementów w konstrukcji metalowej przy pomocy spoiny klejowej .
5. Osadzanie na stałe elementów metalowych w podłożu ceramicznym , w podłożu betonowym, w marmurze, granicie, porcelanie, porcelicie, szkle, drzewie, twardej gumie, tworzywach sztucznych (z wyjątkiem polietylenu).
6. Mocowanie wzajemne elementów metalowych, ceramicznych, kamiennych, porcelitowych, szklanych, drewnianych, etc


Bezpieczeństwo.

Preparat może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą w czasie mieszania i nakładania na powierzchnie. Preparat zawiera epoksydy i utwardzacze aminowe, działające drażniąco na oczy i skórę, może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą, dlatego korzystne jest używanie rękawic ochronnych. Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Preparat ma atest higieniczny PZH nr HKW/W/0468/01/2000 na dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną – po spolimeryzowaniu spoiny klejowej i jej wstępnym przepłukaniu. ZESTAW WYPOSAŻONY JEST W RĘKAWICE OCHRONNE.