Przykładowe proporcje mieszania:

Klej sztywny, lekko elastyczny - 1 część Bazy do 0,5 części Reaktora
Klej elastyczny, sprężysty - 1 część Bazy do 0,75 części Reaktora
Klej bardzo elastyczny, jak guma -1 część Bazy do 1 część Reaktora. W tej proporcji zmniejszona odporność termiczna – używać w temperaturach użytkowania połączenia nie większych niż 50°C.

Po zmieszaniu pozostanie jeszcze 4 – 6 minut na położenie zmieszanej pasty na klejonych detalach. W ciągu następnych 10 minut nastąpi powolne utwardzenie kleju. W cieńszych warstewkach utwardzenie uzyskuje się później, po 20 – 40 minutach. Całkowite utwardzenie następuje po kilku, kilkunastu godzinach w zależności od temperatury otoczenia.


Przed sklejeniem korzystnie zszorstkować powierzchnie sklejane papierem ściernym lub ściernicą a następnie dokładnie odtłuścić miejsca sklejane i nakładać preparat po bardzo dokładnym 3-minutowym zmieszaniu szpatułką, dołączoną do zestawu. Od dokładności mieszania partii zależy wytrzymałość połączenia.

Uwaga: nie pomieszać kolorów zaślepek przy nakładaniu ich na strzykawki.

Każda ze strzykawek jest wyposażona w zaślepkę podobnego koloru do koloru na etykiecie przylepionej do strzykawki. Pomyłka w nałożeniu zaślepki z niewłaściwym kolorem może skutkować wstępnym utwardzeniem wypływu substancji ze strzykawki.


Bezpieczeństwo, higiena pracy.

Klej nie zawiera składników toksycznych. Niektóre osoby mogą być nieznacznie uczulone na związki aminowe zawarte w reaktorze – jednakże te związki są nielotne, niebezpieczeństwo minimalne. W czasie mieszania, nakładania kleju-pasty winny być zakładane rękawiczki ochronne. W wypadku dostania się do oka reaktora B – wypłukać oko strumieniem wody. Pobrudzone ręce zmyć woda z mydłem a żywicę zmywać z dłoni denaturatem, acetonem.

Produkt chroniony zgłoszeniem pat. w Polsce P-370024 i zgłoszeniem wspólnotowego wzoru przemysłowego.