Specyfikacja kleju METAL-GLU Pasta.

1. Mieszanie kleju w proporcji: 4 części składnika A (baza) i 1 część składnika B (reaktora). Proporcje ustalać wagowo, można w przybliżeniu. Objętościowo można użyć 3 części składnika A i 1 część składnika B.
2. Czas utwardzania w temperaturze 20oC - 3 godziny, w niższej temperaturze odpowiednio dłużej.
3. Czas uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej - w temperaturze 20oC - 24 godziny.
4. Wytrzymałość na ścinanie, przy łączeniu stali (PN-69/C 89300) - 13,8 MPa (140kg/cm2)..
5. Gęstość 2250 kg/m3.
6. Trwała odporność na temperaturę do 175oC.
7. Odporność na temperaturę 220oC do 20 minut.
8. Dołączono butelkę z żywicą (składnik C) dla ewentualnego rozcieńczenia kleju.
9. Klej ma atest higieniczny PZH nr B-1421/97 oraz
10. Atest na używanie do rurociągów i zbiorników wody pitnej PZH nr HK/W/0468/01/2000.


UWAGA - NOWOŚĆ !

Producent kleju METAL-GLU produkuje klej w 5-ciu kolorach, kolejno rozjaśnianych, od ciemnostalowego do popielatego. Na życzenie odlewni, hut, zakładów przemysłu elektromaszynowego dostarczamy METAL-GLU Pastę w następujących kolorach:

Rozmiar: 5657 bajtów

Przykładowo: Kolor 0 - dla łączenia żeliwa i staliwa; Kolor 2,5 i 5 - dla żeliwa, staliwa i stali; Kolor 10 - dla łączenia żeliwa, staliwa, stali nierdzewnej stopu ZnAl; Kolor 20 - dla łączenia aluminium, betonu, porcelitu i porcelany.

Odpowiedni kolor kleju można zamówić u producenta lub dystrybutora.


Obróbka skrawaniem detali z warstwą kleju.

Przed obróbką mechaniczną powierzchni pokrytej klejem można wygładzić warstwę wstępnie ręką, po częściowym wyschnięciu lub założyć taśmę polietylenową, którą po zaschnięciu kleju można łatwo oderwać. Kleju nałożyć tyle, aby po obróbce skrawaniem grubość kleju wyniosła co najmniej 1,7 mm. Klej METAL-GLU może być szlifowany, gwintowany, nawiercany, frezowany, toczony i strugany.
Toczyć należy z chłodzeniem wodą lub emulsją, nożem z węglika spiekanego. Posów maksymalny 0,12 mm/obrót, prędkość do 270 mm/min., kąt natarcia narzędzia 10o.
Wiercić z chłodzeniem wodą lub emulsją, kąt wierzchołkowy wiertła 120o, prędkość do 130 obr./min.


Bezpieczeństwo pracy.

Zarówno baza (składnik A) jaki i reaktor (składnik B) nie zawierają lotnych rozpuszczalników, są nietoksyczne i nie posiadają przykrego zapachu. Celem wyeliminowanie uczuleń skóry należy używać ochronnych lub gumowych rękawic.