AVANTI, 83-050 Kolbudy
ul. Wybickiego 4
tel.(058) 682 69 03, (058) 682 69 08
fax.(058) 682 69 08, (058) 559 83 71
email:avanti@metal-glu.com.pl