AVANTI, ul. Wybickiego 4
83-050 Kolbudy, Polen
tel. +48 58 682 69 03, +48 58 682 69 08
fax. +48 58 682 69 08, +48 58 559 83 71
email:avanti@metal-glu.com.pl