Specyfikacja kleju METAL-GLU Izolator

1. Trwałość preparatu nałożonego w średnich warunkach wynosi co najmniej 3 lata.
2. Czas utwardzania ( w temperaturze 20 C: stan półsuchy - 3h, stan utwardzenia (suchy dotyk) - 6h, pełna wytrzymałość mechaniczna - 24h, pełna odporność chemiczna i elektryczna - 48h.
Klej Izolator A i B można nakładać w temperaturze powyżej 10oC. W teperaturze 10 - 16 oC czas twardnienia preparatu znacznie się wydłuża.
3. Przyczepność do stali konstrukcyjnej i zszorstkowanych meteriałów porcelanowych, porcelitu, betonu, szkła, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PP i PE) - rzędu 140 KG/cm2.
4. Obróbka mechaniczna tylko szlifowaniem.
5. Twała odporność an temperaturę - do 180oC.
6. Odporność na temperaturę 220oC do 20 minut.
7. Preparat ma atest higieniczny PZH nr B-1421/97 oraz
8. Atest na używanie do rurociągów i zbiorników wody pitnej PZH nr HK/W/0468/01/2000.


Nakładanie

Minimalna warstwa przy podgrzanej bazie - 0,25 mm. Warstwa do 2 mm nie spływa z pionowych powierzchni.

Nagrzewanie

Nagrzewanie po wstępnym utwardzeniu kleju przez 3 godziny do temperatury 60-80oC podwyższa wytrzymałość mechaniczną warstwy kleju o 25%

Odtłuszczać acetonem, tri lub specjalistycznymi środkami. Benzyny i pochodne benzyn wykluczone.

W celu uzyskania większej lejności kleju Izolator B , przed zmieszaniem podgrzać bazę A do temperatury 35 - 40oC.


Bezpieczeństwo i higiena

Do nakładania preparatu używać rękawic ochronnych. Preparat nie wydziela szkodliwych wyziewów.