METAL-GLU Izolator to dwukomponentowy, średniopłynny chemoutwardzalny preparat spełniający rolę kleju izolacyjnego, opornego na przebicie elektryczne.

Dostępny jest jako Izolator A - do nakładania szpachlą (odporność na przebicie do 12KV/mm, oraz jako Izolator B - do nakładania pędzlem i zalewania kaset z zespołami elektrycznymi (odporność na przebicie do 11 KV/mm).

METAL-GLU Izolator jest polecany do produkcji elementów elektrotechnicznych pracujących na średnich i wysokich napięciach jakp dielektryk, do remontów urządzeń elektrotechnicznych, jako preparat izolacyjny.

Cel użycia

Poprzez zaaplikwanie kleju izolacyjnego szpachlą lub sztywnym, krótko przyciętym pędzlem nakładamy warstwę izolującą, przeciwdziałającą przebiciu lub przejściu prądu elektrycznego.


Reguła stosowania

Celem użycia kleju, nalezy umieścić na deseczce WAGOWO - 4 porcje składnika A (bazy), oraz 1 porcja składnika B (reaktora), lub OBJĘTOŚCIOWO - 3 miarki bazy A i 1 miarkę reaktora B. Oba składniki A i B wymieszać i kłaść szpachlą lub pędzlem na przygotowane i odtłuszczone powierzchnie. Dokładność dozowania składnków do 10% wagi. Do zestawu dołączona jest butelka z żywicą epoksydową bezstyrenową dla ewentualnego kilkuprocentowego rozrzedzenia bazy, gdy zachodzi potrzeba użycia żadszego preparatu.


Przygotowanie powierzchni

Trwałość nakładanej warstwy zależy od dbałoœci w przygotowaniu powierzchni i od dokładności odtłuszczenia. Przygotowywaą powierzchnię ściernicą tarczową lub trzpieniową, pilnikiem, grubym papierem ściernym, frezem palcowym, piaskarką, ...