Metal Glu Grafit to – PŁYNNY METAL POŚLIZGOWY – do reperacji elementów maszyn oraz urządzeń, w których niezbędne jest zapewnienie powierzchniom niskiego współczynnika tarcia.

Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny preparat, spełniający rolę kleju lub pasty do szpachlowania o bardzo niskim współczynniku tarcia, co umożliwia reperacje powierzchni poślizgowych, takich jak prowadnice obrabiarek, elementów łożysk ślizgowych, etc.


Reguła stosowania.

Mieszanie preparatu:

WAGOWO: 4 części Bazy do 1 części Reaktora.
OBJĘTOŚCIOWO: 3 miarki Bazy do 1 miarki Reaktora.

Czas utwardzenia:

Stan półsuchy - 2,5h
Suchy dotyk – 5h
Pełna wytrzymałość mechaniczna - 24h
Pełna wytrzymałość chemiczna i elektryczna - 48h
Aplikować w temperaturze powyżej 10 stopni Celsjusza,(w temp. 10 do 18 stopni, czas utwardzania znacznie się wydłuża).

1. konsystencja - średniopłynna, można rozrzedzić Bazę, w granicach do 6 procent jej wagi żywicą EPIDIAN 5, w celu nakładania pędzlem o krótkim i sztywnym włosiu. Dodatkowo można rozrzedzić preparat przez podgrzanie bazy do temp. 40 stopni Celsjusza.
2. Adhezja - przyczepność do metali (wytrzymałość na ścinanie) – do 140 Kg/cm² .
3. Obróbka mechaniczna - wszystkie rodzaje obróbki mechanicznej dopuszczalne.
4. Odporność termiczna - do 180 oC.
5. Trwałość - w fabrycznuym opakowaniu - 5 lat.
6. Atest - Atest higieniczny PZH nr B-1421/97


Przygotowanie powierzchni.

Trwałość i przyczepność warstwy preparatu zależy od dbałości w przygotowaniu powierzchni oraz od dokładności odtłuszczania. Odtłuszczać acetonem, tri, środkami specjalistycznymi, nitro. benzyny i pochodne benzyn wykluczone. Powierzchnie szorstkować pilnikiem, papierem ściernym, frezem palcowym, ściernicą tarczową lub trzpieniową, piaskarką etc.

Nakładanie preparatu.

Szpachlą lub pędzlem – min.warstwa rozrzedzonego żywicą preparatu pod pędzel – 0,5 mm. na aplikowanej powierzchni. Warstwa do 3 mm grubości nie spływa z pionowych powierzchni..