Klej uniwersalny Metal Glu Elastic to dwuskładnikowy, elastyczny klej epoksydowy. Klej elastyczny, uginający się, głównie dla gumy, plastików, skóry etc. lecz i dla metali, drewna, ceramiki etc. Jest przeznaczony dla łączenia materiałów miękkich z miękkimi, miękkich z twardymi oraz twardych z twardymi. Jest to gęsty uniwersalny klej epoksydowy-dwuskładnikowy preparat regeneracyjny, szybkowiążący, umieszczony w dwóch strzykawkach dozujących.

Klej dwuskładnikowy łączy, między innymi, gumę z gumą, gumę z metalem – zastępuje wulkanizację na gorąco klejeniem w temperaturze otoczenia. Łączy również większość pozostałych materiałów – jest preparatem uniwersalnym

Klei i wypełnia ubytki, wiąże w 15 do 25 minut. Pełna wytrzymałość w kilka do kilkunastu godzin od chwili nałożenia.


Proporcje mieszania

Mieszać oba składniki ze strzykawek w stosunku objętościowym: 1 część Bazy A do 1 części Reaktora B.
Przykładowo:3 ml Bazy A i 3 ml Reaktora B zmieszać dokładnie szpatułką drewnianą na deseczce przed użyciem.
Mieszać BARDZO DOKŁADNIE co najmniej przez 3 minuty dołączoną szpatułką drewnianą – tak, aby wszystkie fragmenty wydzielonej partii dokładnie przereagowały. Nakładać w ciągu kilku minut na klejone detale.

Po zmieszaniu nie należy pomylić kolorów zaślepek, które muszą odpowiadać kolorom na nalepkach umieszczonych na cylindrach dozowników.

Uzyskuje się wysokowytrzymałe połączenia : guma z gumą, guma z różnymi tkaninami lub ze skórą, guma z tworzywami sztucznymi, guma z metalem, guma lub skóra z różnymi tworzywami, skóra z metalem, metal z metalami, metal z drzewem, z ceramiką, ze szkłem. Preparat ma dużą przyczepność, także średnią przyczepność nawet do powierzchni takich (dotychczas nie klejonych) plastików jak polietylen i polipropylen.

Przed sklejeniem korzystnie zszorstkować powierzchnie sklejane detali papierem ściernym lub ściernicą a następnie dokładnie odtłuścić miejsca sklejane (detale nie gumowe) rozpuszczalnikiem ( w przypadku gumy rozpuszczalniki wykluczone – odtłuszczać detergentem i denaturatem oraz dokładnie wysuszyć) i nakładać preparat po bardzo dokładnym 3-minutowym zmieszaniu szpatułką, dołączoną do zestawu.

Od dokładności mieszania partii na deseczce zależy wytrzymałość połączenia i przereagowanie całości kleju.

Po zmieszaniu pozostanie jeszcze 4 –8 minut na położenie zmieszanego kleju na klejonych detalach. W ciągu następnych 10 do 20 minut nastąpi stopniowe utwardzenie (zestalenie) powłoki położonego kleju. W cieńszych warstewkach utwardzenie uzyskuje się później, po 20 – 40 minutach. Całkowite utwardzenie następuje po kilku, kilkunastu godzinach w zależności od temperatury otoczenia Nakładać preparat po bardzo dokładnym 3-minutowym zmieszaniu szpatułką dołączoną do zestawu.


Bezpieczeństwo, higiena pracy:

Klej nie zawiera składników toksycznych. Niektóre osoby mogą być nieznacznie uczulone na związki aminowe zawarte w reaktorze – jednakże te związki są nielotne, niebezpieczeństwo minimalne. W czasie mieszania, nakładania kleju-pasty winny być zakładane rękawiczki ochronne. W wypadku dostania się do oka reaktora B – wypłukać oko strumieniem wody. Pobrudzone ręce zmyć woda z mydłem a żywicę zmywać z dłoni denaturatem, acetonem.Produkt i opakowanie chronione zgł. pat. w Polsce P370024 oraz zgłoszeniem wspólnotowego wzoru przemysłowego. Trwałość - 3 lata.