Specyfikacja kleju METAL-GLU Ceramik

1. Trwałość preparatu nałożonego w średnich warunkach wynosi co najmniej 5 lat.
2. Czas utwardzania: stan półsuchy - 2,5h, utwardzenie (suchy dotyk) - 5h, pełna wytrzymałość mechaniczna - 24h, pełna odporność chemiczna - 48h.
Metal ceramiczny Ceramik A i B można stosować w temperaturze powyżej 10oC. W teperaturze 10 - 16 oC czas twardnienia preparatu znacznie się wydłuża.
3. Przyczepność do stali konstrukcyjnych (wytrzymałość na ścinanie) ok. 150 Kg/cm2.
4. Obróbka mechaniczna tylko szlifowaniem.
5. Twała odporność an temperaturę - do 180oC.
6. Odporność na temperaturę 220oC do 20 minut.
7. Wydajność ok 2 m2/Kg, przy grubości 0,25 mm.
8. Preparat ma atest higieniczny PZH nr B-1421/97 oraz
9. Atest na używanie do rurociągów i zbiorników wody pitnej PZH nr HK/W/0468/01/2000.


Nakładanie

Minimalna warstwa przy bazie podgrzanej do 35 oC - 0,25 mm. Zalecana -0,5 do 1 mm. Uwaga - Preparat Ceramik A do 2 mm nie spływa z pionowych powierzchni. Preparat Ceramik B kładziony jedną warstwą o gruboś do 1 mm nie spływa z pionowych powierzchni.

Nagrzewanie

Nagrzewanie wstępnie utwardzonego materiału do temperatury 80oC przez kilka godzin, podwyższa wytrzymałość warstwy metalu ceramicznego o 25%


Odtłuszczać acetonem, tri lub specjalistycznymi środkami. Najlepiej dwukrotnie. Benzyny i pochodne benzyn wykluczone.

W celu uzyskania większej lejności, przed zmieszaniem podgrzać bazę A do temperatury 35 - 40oC.


Bezpieczeństwo i higiena

Do nakładania preparatu używać rękawic ochronnych. Preparat nie wydziela szkodliwych zapachów i jest nietoksyczny.