1. Odporność chemiczna - na większość nisko stężonych kwasów (do 20% stężenia) i zasad (do 10% stęzenia), olejów i benzyn, wody morskiej. Brak odporności na różnego rodzaju alkohole.
2. Adhezja - przyczepność do metali (wytrzymałość na ścinanie) ok. 150 Kg / cm2 .
3. Obróbka mechaniczna - tylko szlifowaniem.
4. Odporność na temperaturę - 180 stopni celsjusza.
5. Wydajność - ok.1,5 m2/Kg, przy grubości warstwy 0,25 mm, 0,7m2 /Kg przy 0,5mm.
6. Nagrzewanie - po wstępnym utwardzeniu materiału do temp. 80 stopni Celsjusza przez kilka godzin, podwyższa wytrzymałość warstwy metalu ceramicznego o 25 %..
7. Trwałość - Trwałość kleju METAL-GLU Ceramik Special, nie rozpakowanego – min. 5 lat..
8. Kolor - Kolor preparatu Ceramik Special - jasno brązowy.
9. Atest - preparat ma atest higieniczny- polskiego zakładu higieny pzh nr b-1421/97 oraz atest na użycie w otoczeniu wody pitnej PZH – nr HK / W / 0468 / 01 / 2000.


Nakładanie preparatu.

Minimalna warstwa przy podgrzanej bazie do 35 st. Celsjusza – 0,25 mm, zalecana – 0,50 mm do 1 mm.
Uwaga 1: Preparat Ceramik Special kładziony jedną warstwą o grubości do 1 mm nie spływa z pionowych powierzchni.
Uwaga 2: Nakładając warstwę grubszą, nakładać etapami, warstwami po 1-1,5 mm grubości; odczekiwać godzinę; w reakcji wydziela się ciepło, które może „zepsuć” grubszą warstwę.
Uwaga 3: W celu uzyskania większej lejności można podgrzać Bazę A preparatu Ceramik Special do temp. 35-400 C. Podgrzewanie Reaktora B wykluczone.

ODTŁUSZCZAĆ acetonem, tri lub specjalistycznymi środkami. Najlepiej dwukrotnie. Benzyny i pochodne benzyn wykluczone.


Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Do nakładania preparatu używać rękawic ochronnych. Preparat nie wydziela szkodliwych zapachów i jest nietoksyczny.