METAL-GLU Ceramik Special to dwukomponentowy, chemoutwardzalny metal ceramiczny, o dużej odporności na substancje chemiczne, używany również do celów uniwersalnych, w postaci żelu półpłynnego, do pokrywania elementów narażonych na agresywne czynniki chemiczne - nakładanie szpachlą lub pędzlem (po podgrzaniu Bazy do 400C, bez podgrzewania Reaktora).


Czas utwardzania

Stan półsuchy - 2,5 godz.
Utwardzenie(suchy dotyk) - 5 godz.
Pełna wytrzymałość mechaniczna – 24 godz.
Pełna odporność chemiczna – 48 godz.

Metal ceramiczny CERAMIK SPECIAL można stosować w temp. powyżej 10 st. Celsjusza. W temp. 10 – 16 st. Celsjusza czas stwardnienia preparatu i uzyskiwania pełnej wytrzymałości znacznie się wydłuża.


Przygotowanie powierzchni

Trwałość nakładanej warstwy zależy od dbało�ci w przygotowaniu powierzchni i od dokładności odtłuszczenia. Przygotowywaą powierzchnię ściernicą tarczową lub trzpieniową, pilnikiem, grubym papierem ściernym, frezem palcowym, piaskarką, ...


Sposób mieszania

Stosować proporcje: wagowo -Baza do Reaktor w stosunku 4 do 1 , zaś objętościowo 3 miarki bazy A do 1 miarki reaktora B. Celem użycia preparatu należy na deseczce umieścić wagowo 4 porcje składnika A (Bazy) oraz 1 porcje składnika B (Reaktora), następnie dokładnie je wymieszać i kłaść pędzlem na przygotowane i odtłuszczone powierzchnie. Dokładność dozowania składników do 10% wagi.
Nie należy mieszać preparatu Ceramik Special w większej ilości niż 0,7 Kg naraz, gdyż w czasie reakcji wydziela się duża ilość ciepła – można „popsuć” całą partię. Po zmieszaniu, przed nakładaniem ułożyć preparat w płaskiej warstwie aby ciepło mogło swobodnie ujść.