METAL-GLU Ceramik to dwukomponentowy, chemoutwardzalny metal ceramiczny, odporny za zuzycie, o własnościach antykawitacyjnych.

Dostępny jest w postaci gęstopłynnej pasty - Ceramik A, do wypełniania szpachlą ubytków materiału rodzimego przy remontach elementów maszyn, oraz w postaci pasty rzadkopłynnej - Ceramik B, polecany do pokrywania od wewnątrz elementów, korpusów, wirników narażonych na ścieranie i erozje kawitacyjną.

 

 


Zastosowania

Dzięki wysokiej odporności na ścieranie i kawitację należy stosować do osłony i regeneracji powierzchni urządzeń takich jak pompy, wirniki maszyn odśrodkowych, kierownice turbin, kolana rurociągów, skrzynie wodne, podajniki, wymienniki rurociągów, skraplacze, zasobniki chemikaliów. Ceramik B używany jest do malowania pędzlem również całychm nowych fabrycznie powierzchni korpusów, wirników, systemów rurociągów, dyfuzorów, den sitowych, skraplaczy i etc.

Mieszanie kleju.

Proporcje: wagowo - jedna część składnika B (reaktora) i cztery części składnika A (bazy). Objętościowo należy użyć 3 miarki bazy A oraz 1 miarkę reaktora B. Po dokładnym wymieszaniu klej jest przygotowany do położenia na odtłuszczonej powierzchni.

Przygotowanie powierzchni

Trwałość nakładanej warstwy zależy od dbałości w przygotowaniu powierzchni i od dokładności odtłuszczenia. Przygotowywaą powierzchnię ściernicą tarczową lub trzpieniową, pilnikiem, grubym papierem ściernym, frezem palcowym, piaskarką, ...