METAL-GLU ALUMINIUM (Termokit ALUMINIUM) to dwukomponentowy, chemoutwardzalny preparat dla wypełnień ubytków w odlewach, spawach, uszczelniający, używany również dla potrzeb lakierowania proszkowego, odporny na temperaturę do 180oC w sposób stały, zaś do 215oC krótkotrwale

Reguła stosowania:

Objętościowo Baza - Reaktor 3 do 1,
Mieszanie wagowo Baza - Reaktor 4 do 1

Czas utwardzania (do uzyskania tzw. suchego dotyku):

40 do 70 minut w zależności od temperatury otoczenia.

Sposób mieszania:

Celem użycia kleju należy umieścić na deseczce odmierzone porcje Bazy A i Reaktora B i kłaść szpachlą na przygotowaną i odtłuszczoną powierzchnię. UWAGA: przed nakładaniem należy zszorstkować powierzchnie reperowane oraz dokładnie, korzystnie dwukrotnie odtłuścić je, przed szpachlowaniem, acetonem lub innym środkiem specjalistycznym - jest to podstawowy warunek uzyskania właściwej przyczepności. Dokładność naważania składników tj. bazy i reaktora - do 10% wagi tych składników. Do preparatu dołączono butelkę z acetonem - do celów odtłuszczania.


Specyfikacja

1. CZAS UZYSKANIA PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECH. I CHEMICZNEJ : 24 godziny
2. WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA na ścinanie (adhezja) 130 Mpa, ok. 130 Kg/cm3
3. WYTRZYMAŁOŚĆ TERMICZNA : gwarantowana przez 20 minut - 2150C. Ubytek wagi po wygrzewaniu 20-minutowym w temp. 2350C - 0,45 do 0,65 procenta wagi nakładanego TERMOKITU. Jest to wartość podobna do wytrzymałości termicznej i ubytków pod wpływem temperatury preparatów europejskich, używanych w procesie reperacji detali przed lakierowaniem proszkowym. Preparat poprzez podgrzanie samej bazy A do temperatury 30-400C może uzyskać większą lejność i umożliwić malowanie pędzlem. UWAGA 1: Podgrzewając samą Bazę A do 40o C (bez Reaktora B) uzyskuje się większą lejność preparatu. UWAGA 2: Należy starać się nie mieszać większej ilości preparatu naraz niż 0,5 Kg, wydziela się nadmierna ilość ciepła w 1-szym okresie, co może zepsuć partię kleju.
4. TRWAŁOŚĆ PREPARATU: co najmniej 5 lat - bez rozpakowania, w średnich warunkach magazynowania.
5. PREPARAT OBRABIALNY wszystkimi technikami obróbki mechanicznej
6. BEZPIECZEŃSTWO PRACY: Baza A i Reaktor B nie zawierają lotnych rozpuszczalników, sa nietoksyczne. Dla eliminacji uczuleń skóry zaleca się pracę w rękawicach.
7. ATEST HIGIENICZNY Państwowego Zakładu Higieny PZH nr B-1421/97
8. ATEST PZH na kontakt z wodą pitną nr HK/W/0468/01/2000.